No4653女神王雨纯蓝灰色T恤配黑短裙半撩露黑丝吊袜秀翘臀诱惑写真50P王雨纯秀人网

No4653女神王雨纯蓝灰色T恤配黑短裙半撩露黑丝吊袜秀翘臀诱惑写真50P王雨纯秀人网

胜者,甚、不甚之谓,非左疾右不疾也。夫手足十二经,气血盈亏不同,如手足厥阴、太阳少气多血,手足太阴、少阴少血多气,手足少阳气多血少,手足阳明气盛血多。

 治实者,本无所难。 常多涎唾,口中清水自出,胁肋急胀痛,不欲食。

每用酒一盏,入海藻一钱,煎至半盏,先捞海藻细嚼,调香附末二钱服。不得入于阳,则阳气虚,故目闭也。

 以水二升,煎减半,顿服。病浅者半日至一日,病深者至三两日。

水一大盏半,姜七片,枣三枚,煎一大盏,去滓,空心温服。 用面作一圈,围定在膏药外。

若重在血分者不移,在气分者多动。但宜通利小便为佳。

Leave a Reply